Spouse support/Nyanländ


Välkommen till Sverige!

Som nyanländ står man ofta inför många frågor.

  • Hur fungerar det svenska samhället?
  • Hur kan jag skaffa mig ett jobb, utbildning eller bostad?
  • Hur värderas mina erfarenheter och utbildningar?
  • Hur fungerar sjukvård, skola, barnomsorg och äldreomsorg?
  • Vilka är mina rättigheter och skyldigheter?

Våra medarbetare har redan vandrat den väg som du står inför. Vi vill med vår kunskap om och våra kontakter med arbetsmarknaden och samhället stödja dig att hitta rätt i ditt nya land. Det betyder att vi kommer hjälpa dig att genomföra och vid behov utveckla din etableringsplan. Det kan handla om att ge dig stöd vid studie- och yrkesval eller olika sociala frågor men också med att söka jobb och att kontakta arbetsgivare.

För att få ett jobb krävs ofta förutom lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet, även personliga kontakter, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Våra medarbetare pratar:

Engelska
Persiska/Dari
Svenska

Vi arbetar oftast på uppdrag av företag men även privatpersoner kan anlita oss.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stödja dig som är nyanländ i Sverige på vägen till ett arbete.