Grupputveckling


De flesta grupper behöver arbeta med frågor som kommunikation, samarbete, konflikthantering och förändring. Vi erbjuder allt från endagskoncept till koncept som löper över längre tid allt efter era önskemål.

Så här skriver en av våra kunder ” Att få tio personer med mycket erfarenhet och egen expertis att jobba ihop som ett team är ingen enkel uppgift. Vår process leddes på ett sätt som kändes helt anpassat efter vad gruppen behövde, och resultat blev lysande. Vi nådde till en nivå som vi inte kunde ha gjort utan en kompetent processledare. Dessutom hade vi roligt och man utvecklas också på det personliga planet av arbetsformen. I gruppen jobbar vi nu vidare baserat på effekterna av internatet. I efterhand förstår man att det hela var mycket genomtänkt.”

360 – graders inventering, ett ledarskapsinstrument efter Yukls teorier om ledarskap

Vill du genomlysa ditt ledarskap ordentlig, för att lära dig mer om det du behöver förbättra, men också för höra vad du är riktigt duktig på?

I en process som föregås av ett grundligt förarbete sätts ditt ledarskap i centrum under tre timmar. Till din hjälp får du en gruppledare samt tre till fem andra ledare som också genomgår samma process som du. Arbete följs sedan upp efter tre månaders tid.

Den här processen kan alla i en ledningsgrupp genomgå tillsammans. Förslagsvis som ett första steg i ett utvecklingsarbete som syftar till att ni som grupp skall kunna leda för resultat.

Här kommer vad en kund skrivit om 360 gradersinstrumentet ”Mina medarbetare, kollegor och jag själv skulle bedöma mina egenskaper och ledarskapsbeteenden. Detta skedde öppet och ingen fick vara anonym. Medarbetarnas åsikter diskuterades sedan i ledningsgruppen och efteråt samlade var och en av oss medarbetarna för att ge dem feedback. Det har varit en ovanligt öppen process som vi har haft nytta av i vår arbetsrelation. Våra individuella ledarskapsbeteenden belystes och diskuterades vilket har varit lärorikt men det som varit ännu mera värdefullt är att vi lärt oss att hantera våra olika ledarskapsbeteenden i gruppen. Därför kunde vi i ledningsgruppen under flera år på ett konstruktivt sätt jobba med strategiska frågor. Detta varit en mycket bra ledarskapsutveckling för både mig som individ och för gruppen. Det har varit svårt för gruppen att behålla sitt arbetssätt eftersom flera medlemmar slutat och nya kommit till men som individ har jag fortfarande stor nytta av utbildningen.”