Så uppnår du ditt mål!


Vi utgår ifrån frågan;

hur du ska nå dina mål istället för om du ska nå dem.

Våra coacher är duktiga på professionellt bemötande, motivationsarbete och är energiska nätverksbyggare med många ingångar. Utgångspunkten är en positiv människosyn där vi är övertygade om att alla människor kan och vill växa till sin fulla potential om de får rätt förutsättningar.

Du får via individuella samtal med våra coacher:

 • Inventera dina drivkrafter och motivationsfaktorer.
 • Möjlighet att göra en personlighetsanalys med hjälp av test och även återkoppling.
 • Hjälp att formulera ditt/dina mål.
 • Inventera dina kompetenser i förhållande till dina mål.
 • Hjälp att finna olika vägar mot dina mål.
 • Identifiera ditt befintliga nätverk
 • Identifiera och kartlägga potentiella arbetsgivare

Du får träna praktiskt på:

 • Att skapa kontakter med arbetsgivare och framtida kollegor med hjälp av konkreta verktyg.
 • Att presentera dig på ett intresseväckande och kärnfullt sätt
 • .Anställningsintervju och få utvecklande feedback
 • .Skriva ett generellt CV och personligt brev
 • .Kartlägga och analysera din potentiella arbetsgivare.
 • Skriva ett riktat CV och personligt brev.

Du får också stöd i skarpt jobbsökningsarbete som t ex att skapa ett säljande CV och personligt brev för en tjänst samt intervjuträning inför en anställningsintervju.
Förutom att du blir inbjuden till olika workshops och inspirationsseminarier får du också ta del av vårt breda nätverk samt tips på aktiviteter som ökar dina chanser mot dina mål. Under tiden kommer din coach att finnas till hands för dig för personliga möten, via telefon och epost.

Din framgång är vårt bränsle!