Ledningsgrupputveckling


Ledningsgruppsutveckling

Är ni en ny ledningsgrupp? Har ni behov av att diskutera era arbetsformer, få hjälp med företagets förändringsarbete?

Vi erbjuder ett individuellt anpassat arbete för varje ledningsgrupp som kan innehålla allt från en längre tids arbete till ett kortare koncept. Vi börjar med ett möte där ni får beskriva er verksamhet, era mål och visioner och var ni står idag. Utifrån detta samtal bygger vi något unikt för er ledningsgrupp.

Detta skriver en av våra nöjda kunder om arbetet i hans ledningsgrupp: Jag har tidigare deltagit i chefs- och/eller ledarutbildningar ordnade av Göteborgs kommun, privata företag och Umeå universitet. Men den här utbildningen, som vi valde att kalla den, har varit något utöver det vanliga och som jag kan rekommendera till andra ledningsgrupper i behöv av stöd och utveckling. Ledningen var traditionell med informativ styrning och vi ville få en strategisk ledning där operativa uppgifter delegeras till andra grupper på kliniken.  Ledningen bestod av sju personer; tre kvinnor och fyra män, olika åldrar, olika personalkategorier och olika personligheter. Utbildningen genomfördes som sju internat på 2-3 dagar under två års tid. Däremellan hade vi egna uppgifter. Jag kan sammanfatta min uppfattning om utbildningen med att den varit väldigt bra och utvecklat oss både som grupp och individuellt. Reflekterande moment under utbildningen har varit lärorika. Processen har hela tiden följt gruppens behov och genomförts på ett både konsekvent, men också lättsamt sätt som gjort att det har varit lätt att diskutera svåras saker. Som grupp kom vi långt. Som individ har jag haft stor nytta av den insikt som utbildningen gav mig. När jag nu är chef på ett nytt jobb, har jag mycket nytta av alla de kunskaper och insikter som processen gav”