Organisationsutveckling


Teambuilding

Stärka samarbete genom att öka medvetenhet om kommunikation inom gruppen, identifiera hinder och möjligheter samt omsätta dem i praktiken utifrån gruppens förutsättningar.

Att arbeta mot tydliga mål

Förtydliga verksamhetens mål samt öka medarbetarnas involvering och engagemang.  Klargöra nuläge och konkretisera vägen mot önskeläge.

Coaching och handledning av ledare

Stötta ledare i sin roll som kulturbärare och beslutsfattare.

Coaching och handledning av medarbetare

Stötta medarbetare i sin utveckling i linje med verksamhetens mål.

HR-konsult att hyra
Har ni ett temporärt behov på personalavdelningen? Behöver ni stärka upp ert team med en medarbetare under begränsad tid? Då kan lösningen vara att hyra en HR-konsult av oss. Våra konsulter har spetskompetens inom kompetensförsörjning.

Aktuellt just nuKlicka här för att göra en spontanansökan.