Vikariepool Skola/Barnomsorg


Variabla insatser= Variabla kostnader

  • Uppstår det brist på vikarier när det är influensatider?
  • Har ni inte tid att kvalitetssäkra alla som jobbar på timmar?
  • Svårt att hitta behörig personal på timmar?
  • Vet ni inte om alla vikarier kvalitetssäkrade med giltigt utdrag ur belastningsregistret?

Svarar ni ja på ovanstående frågor?

Kontakta oss gärna för att förutsättningslöst diskutera hur vi kan hjälpa er att ge er verksamhet ett stort kvalitetslyft med er vikariehantering.