Referenser


Förbundschef
”Rekryteringen kunde  avslutas helt enligt den tidsplan som vi upprättat. Såväl politikerna i styrelsen, personalföreträdarna som undertecknad kände under hela rekryteringen ett stort förtroende för rekryteringskonsultens sätt att handa rekryteringen. Den genomfördes mycket professionellt och samarbetet med företaget fungerade alldeles utmärkt. Jag har förstått att även de sökande i sina kontakter med henne har upplevt att rekryteringen har hanterats seriöst, vilket är viktigt för den syn man kommer att ha på kommunalförbundet även om man inte kommer att erbjudas den tjänst man visat intresse för”

Förvaltningschef Kultur-fritids och utbildningsförvaltningen
”Uppdraget utfördes på ett förtjänstfullt sätt. Företaget var mycket lyhörda för våra önskemål och detta är rekryteringskonsultens förtjänst. Vi anställde en mycket kompetent och duktig person på tjänsten och han fungerar alldeles utmärkt”

Kultur och fritidschef
”Jag har stött på Karin Heri vid flera tillfällen under åren som gått både som uppdragsgivare och som sökande. Det som alltid präglat våra möten är en hög grad av professionalism och ett gott humör. Är väldigt nöjd med resultatet som till stor del var beroende av Karins arbete och kännedom om tänkbara kandidater. Karin var alltid i tid och väl förberedd vid våra möten”

Skolchef
”Vi var mycket nöjda med hela rekryteringsprocessen och det nära samarbete vi haft.  Uppdraget sköttes mycket professionellt och resultatet blev över förväntan. Rekryteringen genomfördes dessutom enligt de tidsramar som fastställts”