Annonserad rekrytering


Vi arbetar enligt en väl beprövad och framgångsrik metod och process som ger bästa möjliga resultat för våra kunder. För varje rekryteringsuppdrag utses en av våra erfarna rekryteringskonsulter som kommer att hålla i alla kontakter med såväl uppdragsgivaren som kandidaterna under hela rekryteringsprocessen.

Processen innehåller följande grundmoment som vid behov kan kompletteras:

 • Behovsanalys/verksamhetsanalys
 • Kravprofil/beskrivning
 • Annonsering, utformning och media val
 • Sökning via eget kandidatregister
 • Urval
 • Interjuver
 • Djupintervjuer
 • Fördjupad personbedömning
 • Referenstagning
 • Redovisning av uppdraget
 • Uppföljning

Inom varje delmoment finns standardiserade och strukturerade arbetsprocesser och verktyg för uppföljning. Tillsammans bildar de system för kvalitetssäkring.