Executive Search


Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivåer är mycket stor. Många kompetenta person på höga befattningar letar inte aktivt arbete vilket kräver en annorlunda rekryteringsprocess. I dessa fall rekommenderar vi Excecutive Search.

Till vår hjälp har vi vårt omfattande searchnätverk inom sektorn i vilket vi identifierar kandidater som matchar profilen. Vidare kartlägger vi för tjänsten relevanta verksamhetsområden och tar diskreta kontakter med intressanta kandidater. Genom dessa kontakter erbjuder vi också en värdefull möjlighet att få inblick i hur kandidatmarknaden ser på organisationen och dess attraktivitet som arbetsgivare.