Second Opinion


Second Opinion riktar sig till er som vill ha en professionell genomgång av en eller flera egna kandidater utifrån en tydlig process innan slutgiltigt beslut om anställning fattas.

Ni får en fördjupad och bred bedömning av individens potential, styrkor och utvecklingsbara sidor. Vi använder vetenskapligt beprövade arbetspsykologiska instrument för att mäta exempelvis begåvning, grundpersonlighet och ledarstil i syfte att förutsäga framgång knutet till en specifik roll.

Vi arbetar enligt följande process:

1. Analys av kravspecifikation

2. Val av tester och genomförande av dessa

3. Djupintervju och återkoppling av resultatet av testerna till kandidaten

4. Referenstagning

5. Muntlig återkoppling till beställare