Tester


Enstakta tester eller del av en hel rekryteringsprocess? Du väljer!

Vi samarbetar med en Legitimerad Psykolog och tar fram förslag på olika tester inför varje rekryteringsuppdrag. Det avgörande för oss är att använda oss av rätt typ av test som därmed visar att de viktigaste förutsättningarna finns för den aktuella tjänsten.

Ett urval av våra tester är:

Garudas Kompetens Profilen, som ger inblick i individens mångfacetterade personlighet. Med 16 egenskaper som grund tydliggörs bl. a individens motivationsfaktorer, samarbets- förmåga, kommunikationsstil och uppbackningsbehov.

Utifrån 320 påståenden fördelade på 16 egenskaper läggs en gedigen grund för nyanserade analyser av individers personlighet och vi skapar en personprofil med djup, nyanser och perspektiv. Kompetens Profilen är webbaserad och profilen finns att tillgå på 21 olika språk.

Psykologiskt Begåvningstest, vi använder oss av  världens mest använda test. Testet består av 13 uppgifter som sammantaget ger testpersonens profil gällande (intellektuella) förutsättningar i muntligt-, praktiskt-, minnesmässigt- och i snabbhetsavseende.

Psykologiskt Personlighetstest, kan användas för att utesluta att det finns hinder för en sökt befattning lika väl som för att beskriva olika ingredienser i personligheten.

MBTI är ett av världens mest använda personlighetstester och man beräknar att det  görs ungefär 1 miljon tester varje år. Testet bygger på psykiatern Carl Jungs teorier om psykologiska typer. MBTI är ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och kan göras både enskilt men också i grupp. Gruppen får förståelse för likheter/olikheter i gruppen och kan då både dra nytta av varandras styrkor och undvika missförstånd och konflikter.