MBTI


MBTI är ett av världens mest använda personlighetstester och man beräknar att det  görs ungefär 1 miljon tester varje år. Testet bygger på psykiatern Carl Jungs teorier om psykologiska typer. MBTI är ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och kan göras både enskilt men också i grupp. Gruppen får förståelse för likheter/olikheter i gruppen och kan då både dra nytta av varandras styrkor och undvika missförstånd och konflikter.

Vi erbjuder:

MBTI till enskilda personer både som personlig utveckling, men också som stöd i en omställningssituation. Vad är jag bra på? Vad behöver jag öva på? Vilka sorts arbetsuppgifter passar mig bäst?

MBTI till arbetsgrupper för en fördjupad förståelse kring individens egna och varandras styrkor.

MBTI till hela organisationer. Låta alla på ert företag göra MBTI, förslagsvis i den egna arbetsgruppen eller tillsammans med de man samarbetar mest med och när alla gjort MBTI lämnas en rapport kring hur företagets samlade profiler ser ut och vad det kan innebära för ert företag.

Så här skriver en av våra kunder om MBTI: ” Hela vår verksamhet om 35 personer har jobbat kring MBTI. Arbetet har bedrivits i både flera gruppkonstellationer, men också med hela arbetsgruppen. Initialt har det handlat om den egna MBTI-profilen och sedan fortsatt utveckling av profilerna. Genom utvecklingsarbetet i olika former har arbetet fått arbetsgruppen att lyfta sig utanför det dagliga arbetet och att våga tänka/se i nya banor och mönster. Inte minst arbetet med MBTI har stärkt gruppkänslan och medfört ökad arbetsglädje. Personalen har fått bättre förståelse för varandras likheter och olikheter, behov, sätt att reagera etc.”