Processledarutbildning


Jobba med grupper så de fungerar bättre och arbetar tillsammans med hög motivation?

Vill du lära mer hur man hjälper en grupp att diskutera visioner och mål, där alla får en möjlighet att uttrycka sin åsikt? Behöver du fler verktyg att leda förändring i din organisation? Behöver ert företag personer som kan leda förändringsprocesser över tid?

Då är detta rätt utbildning för dig!

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att jobba med grupper eller till den som redan gör det, men vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Vi skräddarsyr utbildningen efter deltagarnas förkunskaper och kan med fördel köpas in av företag eller organisationer för att ge flera samma kunskap. Mellan kurstillfällena är det meningen att man skall öva på sina nyvunna kunskaper för att sedan kunna reflektera kring gjorda erfarenheter vid nästa kurstillfälle.

Ur innehållet:

  • Hur du planerar inför en förändringsprocess.
  • Olika metoder för kreativa möten.
  • Hur du hanterar motstånd i förändringsprocesser.
  • Att hålla liv i en förändringsprocess över tid.
  • Olika metoder för presentationer.