Chefshandledning


Enskilt

  • Är du ny som ledare?
  • Har du varit ledare länge, men känner nu att du kör på i gamla hjulspår?

Tillsammans diskuterar vi frågeställningar som du har i ditt ledarskap, vilka mål du vill sätta och utifrån det gör vi en tidsplan. Oftast träffas vi under ett tiotal tillfällen eller vid några heldagar, utifrån vad din arbetssituation tillåter.

Så här skriver en ledare som fått chefshandledning:
”I handledningssituationen ges möjlighet att bearbeta gränser, både de egna och andras. Fokus läggs på samspelet mellan människor och ledaren, dvs.  mig och medarbetarna i första hand. Chefshandledningen har gett mig möjlighet att fokuserat diskutera relationer, kommunikation och konflikter. Jag har vuxit som ledare och känner mig långt mer säker nu än innan jag började med chefshandledning. Som nytillträdd ledare har den varit ovärderlig.”

 

Är ni en grupp ledare som önskar utvecklas tillsammans?

Då kan handledning i grupp vara en väg att gå.

Att som grupp diskutera chefskap är ett bra sätt att både få syn på sitt eget ledarskap, men också andras.  Under fem till tio gånger träffas gruppen för att ta upp aktuella frågor från sin vardag och genom handledning diskutera det som uppstår i ledarskapet.