Språkutveckling

Samhällets utmaningar och behov:

  • Näringslivets behov av arbetskraft – outnyttjad kompetensreserv
  • Individens språk som hinder för att komma i arbete
  • Kommunernas behov av att arbeta språkutvecklande genom hela organisationen
  • Behov av ett gemensamt synsätt för språk 

Kan språkutveckling ske utanför skolmiljö och på en arbetsplats?

Svaret är givetvis ja! För lyckad språkutveckling visar forskning att det exempelvis behövs:

  • Motivation till lärande
  • Höga förväntningar på den som ska lära sig språket
  • En miljö som både utmanar och uppmuntrar
  • Konkreta mål d.v.s. vad ska en med språket till
  • En plan för att stämma av progressionen
  • Ett inkluderande förhållningssätt

Hur gör arbetsgivare för att främja språkutveckling på arbetsplatsen utan att undervisa? Vi har verktygen!