Företaget


Vi vill stärka människor och organisationer!

Hur?

Att stärka människor genom att göra dem medvetna om sina unika styrkor. Vi ger individer verktyg för att omsätta dessa styrkor till möjligheter.

PCG arbetar effektivt för att matcha rätt person med rätt arbete genom noggrann analys av behov hos arbetsgivaren och kompetens hos kandidaten.

Vi sätter människan och kompetens först och utifrån ett samhällsperspektiv. Vad behövs idag och vad kommer att behövas längre fram?

Framgång når vi genom att vara inlyssnande, respektfulla, ärliga, utmanande och långsiktiga i våra relationer.

.