Verksamhetsutveckling


Behöver ert företag hjälp med metoder i er verksamhetsutveckling?

Vi kan hjälpa till med metoder i er förändringsprocess och följa den från början till slut. Kontakta oss, så diskuterar vi upplägg, metoder och tidaspekter utifrån era önskemål.

Så här skriver en av våra kunder som anlitat oss i en förändringsprocess i sin verksamhet:

”Dagarna har varit mycket uppskattade av alla. Upplägget har varit mycket strukturerad och utgått från vår beställning. Förberedelsearbetet har varit väldigt noggrant och dagarna har alltid varit väl planerade både kring innehåll och tid. Upplägget har på ett inspirerande, kreativt och ibland lekfullt sätt fått samtliga medarbetare att vara mycket delaktiga under dessa planeringsdagar. Verksamhetens uppdrag har alltid varit i fokus och återkoppling samt fortsatt arbete efter planeringsdagen har varit med som en avslutande del av dagarna. Detta har gjort att vi givit nya uppdrag år efter år”