Inspirationsföreläsningar

Inspirationsföreläsning?
Gör som Malmö Högskola, SLU, Landskrona Yrkeshögskola, Unionen, Region Skåne/SSA-konferensen, Sveriges Vägledarförening, Malmö stad, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå och flera…
Passa på att boka oss redan nu!