Kategoriarkiv: Okategoriserade

Peritias samarbetar med MFF

Karriärakademin
Karriärakademin är en förstudie finansierad av ESF med Malmö FF som huvudman, där vi undersöker möjligheten för en alternativ tjänst för matchning och utbildning. I Sverige har vi idag en hög ungdomsarbetslöshet, samtidigt som många företag har stort behov av att anställa, men hindras av att de inte hittar personer med rätt kompetens.
Malmö FF har ett starkt varumärke och ett djupt engagemang i ungas väg ut i arbetslivet. Detta gör att klubben kan stå som en stark samlande kraft i detta projekt. Vi tar avstamp i företagen i MFF:s nätverk och deras rekryteringsutmaningar och arbetar utefter detta fram program som ger unga arbetslösa verktyg och färdigheter som gör dem anställningsbara.Förstudien ska utmynna i en rapport om hur ett eller flera sådana program skulle byggas på bästa sätt, reell förankring hos samtliga berörda parter samt en ansökan om projektmedel hos ESF och medfinansiering från andra intressenter.

Vi finns på Facebook, följ vårt arbete där:

https://www.facebook.com/karriarakademin

CV-hjälp

Få hjälp att förpacka din kompetens så att du sticker ut ur mängden!
Hos oss får du tillgång till rekryteringsexpertens och karriärcoachens kombinerade tips för att skriva ett träffsäkert CV och personligt brev.

Rekryteringsmässan, TODO

Missade du oss på Jobb- och Rekryteringsmässan TODO Malmö?

Tema: Alla pratar kontakter! Vad gör du som inte har kontakter i arbetslivet? Följ med på en resa som börjar i dig där du upptäcker vilken makt du har att påverka din tillvaro!

Karriärcoach

Funderar du på att byta jobb?
Ta del av våra karriärändringstjänster.

Vi hjälper dig att formulera mål samt förpacka och kommunicera dina kompetenser på ett attraktivt och effektivt sätt.

Kontakta oss på connect@peritias.se

Varmt välkommen att utvecklas mot ditt nästa mål!

Inspirationsföreläsningar

Inspirationsföreläsning?
Gör som Malmö Högskola, SLU, Landskrona Yrkeshögskola, Unionen, Region Skåne/SSA-konferensen, Sveriges Vägledarförening, Malmö stad, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå och flera…
Passa på att boka oss redan nu!

Hyr en HR-konsult

Har ni ett temporärt behov på personalavdelningen? Behöver ni stärka upp ert team med en medarbetare på deltid? Då kan lösningen vara att hyra en HR-konsult av oss. Våra konsluter är HR-generalister med spetskompetens inom kompetensförsörjning. Kontakta oss på 010 10 19 290 eller connect@peritias.se så skräddarsyr vi en lösning som passar just er organisation.

Certifierade i Garudas analysverktyg

Garuda är ett väletablerat Human Resourceföretag som under mer än 20-års tid försett den svenska och europeiska marknaden med kvalitetssäkrade analysverktyg för bl.a. rekrytering, coaching och teamutveckling. Idag finns deras kunder, underkonsulter och certifierade användare i en rad olika länder över hela världen. Garuda AB är ett HRK-auktoriserat företag (Branschföreningen för Human Resourcekonsulter) vilket innebär att deras verktyg och HR-tjänster är granskade ut ett vetenskapligt, etiskt och metodologiskt perspektiv.

OM KOMPETENSPROFILEN

Garudas KompetensProfil är en arbetsrelaterad personprofil som kartlägger 16 olika egenskaper och ger en gedigen grund för nyanserade analyser av bl.a. individens motivationsfaktorer, samarbetsförmåga, kommunikationsstil och uppbackningsbehov. Då personprofilen direkt kan matchas mot en kravprofil i samma grafiska modell, ges ett strukturerat underlag för kompetensbaserade djupintervjuer i rekryterings- och urvalssammanhang. KompetensProfilen är även väl lämpad som stöd i andra HR-processer så som coachning, medarbetarsamtal, karriärplanering, konflikthantering och rehabilitering. Den vetenskapliga grunden är väl dokumenterad och profilen är granskad av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

OM FOKUSPROFILEN

Garudas FokusProfil  är ett multifunktionellt HR-verktyg för individ- och teamprocesser såsom coaching, 360-graderssamtal, medarbetarsamtal, karriärplanering och konflikthantering. Verktyget bygger på en konkret och pedagogiskt lättförståelig fyrfältsmodell som underlättar och fördjupar förståelsen kring individers olika drivkrafter, behov och kommunikationsstilar samt hur individer väljer att fokusera sin tid och energi. I teamprocesser hjälper FokusProfilen till att öka deltagarnas kännedom om sig själva och sina kollegor vilket bidrar till ökad öppenhet och till ett bättre tillvaratagande av kompletterande olikheter.