Nationell konferens, Kraftsamling Trelleborg

Vi tackar för det varma mottagandet på 2013 års nationella konferens om arbetsmarknadsfrågor.
Siamak föreläste för drygt 90 beslutsfattare om kundens perspektiv inom arbetsmarknadsåtgärder och hur individen på ett konkret sätt kan påverka sin situation.